Vision

Företagets vision utgår från vår strävan efter hundra procent jämlikhet i arbetarsamhället. Vår önskan är att bygg och flyttbranschen ska vara lättåtkomlig för kvinnor. Därför arbetar vi aktivt för att öka kvinnors status och inflytande i branschen. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av tillit och respekt för varandra. Vi ska vara en av Stockholms bästa arbetsgivare då de anställdas trivsel är prioriterad i högsta grad.

Vi arbetar för att ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Bland annat med central återvinning, delvis eldrivna fordon och minimal elförbrukning. Vår målsättning är att i framtiden använda oss av hundra procent miljövänligt material och transport.
Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder. Företaget ska ha långvariga relationer med kunderna där vi utför alla tjänster i hemmet. Vi vill alltid vara det första valet när kunden är i behov av våra tjänster.